Turisticka prezentacija Backi Monostor

Dobro došli! Welcome! Willkommen!

Udruzenje gradjana za unapredjenje i razvoj               eko-ruralnog turizma  "Podunav" Backi Monostor

UG Podunav je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, čiji glavni cilj je promocija i očuvanje prirodnih lepota i kulturnog nasleđa Bačkog Monoštora i okoline.

 
Udruženje broji dvadesetak članova i desetak volontera, različitih profesija i delokruga rada, gde svako ima ulogu u postizanju ciljeva organizacije. "Podunav" je osnovan u julu 2007. Članovi su angažovani u oblasti unapređivanja stanja životne sredine, održivog razvoja eko-ruralnog turizma, organizovanja aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, javnog zalaganja za promenu  navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, promocije održivih izvora energije, edukacije građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine i tradicije, promocije i očuvanje kulturnog nasleđa, stvaralaštva žena, nacionalnih manjina, obogaćivanja sadržaja za mlade kroz njihovo angažovanje u navedenim oblastima i organizovanje manifestacija koje promovišu Bački Monoštor. 

Podunav ima vodeću ulogu u promociji turističke ponude sela i receptivi gostiju koji posećuju Monoštor. Do sada je realizovalo brojne projekte i aktivnosti, koje su rezultirale i značajnim priznanjima od strane organa i organizacija u našoj zemlji i inostranstvu.

2011. godine, angažovanjem udruženja, Bački Monoštor je dobio priznanje od strane Pokrajinskih sekretarijata i Turističkog podunavskog klastera "Istar 21", kao jedno od 10 najspremnijih vojvođanskih sela za turističku promociju, kroz projekat "Bogatstvo različitosti". 

 

2013. godine, projekat udruženja pod nazivom: "Bački Monoštor - Kapija Gornjeg Podunavlja", kao predstavnik cele Srbije, dobio je od strane Saveta Evrope - Evropske komisije za predeo (European Landscape Award Comitee) posebno priznanje za doprinos evropskim idejama i sirenje demokratske misli. 

2014. godine, Gornje Podunavlje je primilo Evropsku povelju za održivi turizam od strane Europark federacije, najznačajnije organizacije za zaštićena područja u Evropi. U celoj Srbiji, ovaj sertifikat ima još samo NP Fruška gora. Ovaj sertifikat potvrđuje da je Gornje Podunavlje značajno dobro očuvane prirode, u kome postoji dobra povezanost prirode i ljudi koji žive i deluju u sklopu i okolini rezervata. Veliki doprinost dobijanju ove povelje dalo je UG Podunav, angažovanjem u oblasti eko-ruralnog turizma. Udruženje je i član Foruma zainteresovanih strana za Gornje Podunavlje, formiranog radi kvalitetnog upravljanja i sprovođenja strategije.

Do sada realizovani projekti:

2008. “Zaštita životne sredine kroz održivi razvoj eko-ruralnog turizma” – glavni cilj je bio podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju zaštite životne sredine i razvoj ruralnog turizma kroz edukacije i manifestacije, snimljen je dokumentarno-turistički film o Bačkom Monoštoru- “Bački Monoštor – kapija Gornjeg Podunavlja”.

2008. projekat “Ekološke edukacije i izgradnja Eko-rekreativnog centra” sa ciljem zaštite prirode i razvoja eko-ruralnog turizma kroz edukacije i radionice. Pored edukativnog dela projekta, volonterskim angažovanjem članova i prijatelja udruženja, izgrađen je Eko-rekreativni centar kao učionica u prirodi, sa dečijim igralištem, prostorom za kampоvanje, mini amfiteatrom, poligonom za igru „Čoveče ne ljuti se“...

Od 2008,  organizovanje tradicionalne manifestacije “Ko poštuje cvet, poštovaće i svet” – ekološka radionica sa decom povodom Dana zaštite životne sredine.

Organizovanje ekološko – muzičkog festivala “Regeneracija Dunava”, povodom Dana Dunava, od 2008. Festival koji promoviše zaštitu životne sredine kroz edukativne i umetničke sadržaje za mlade i decu, a odvija se na prostoru Eko-rekreativnog centra. 

Učešće u organizaciji etno festivala “Bodrog fest” koji promoviše prirodu, tradiciju, ručne radove i stare zanate ovog kraja, kroz zabavne i edukativne sadržaje za sve uzraste i interesovanja. Festival se održava od 2005. godine, a udruženje je u organizacionom odboru od 2007. godine. Udruženje je organizator dela Bodrog festa koji se tiče mladih “Bodrog by night”, kao i dela festivala za decu, dok su neki od članova angažovani na koordinaciji celokupne logistike festivala.

Projekat “Naš UNESCO rezervat biosfere” – uključivao je promociju UNESCO rezervata biosfere kao celine zaštićenih područja u Srbiji i inostranstvu, kao i prekograničnu saradnju sa Hrvatskom.

2010,  udruženje je bilo domaćin godišnjem sastanku tima WWF Dunavsko-Karpatskog programa, kada je ugostilo prirodnjake iz 7 država.

Udruženje je predstavljalo kulturnog nasleđa i prirodna bogatstva Monoštora na Donaufestu u Orth an der Donau (Austrija), kroz projekat Danubeparks – u kome učestvuje pet podunavskih zemalja.

2011.  projekat „Očuvanje tradicije monoštorskih Šokaca“ tokom koga je snimljen dokumentarno-edukativni film o Monoštoru, nošnji i tradiciji sela.

2012. projekat „Žene – glavne nositeljke unapređenja i razvoja eko-ruralnog turizma“, koji je u velikoj meri doprineo angažovanju žena u turizmu, kao i u poboljšanju turističke ponude sela.

2012. projekat „Stari zanati – nove šanse“ sa ciljem promovisanja i očuvanja starih zanata u Monoštoru.

Od 2012. udruženje je uz UG „NADE“, organizator Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda – Agro fair, koji pored promocije domaćih proizvoda i poljoprivrede kao bazične delatnosti, podrazumeva i eduaktivne programe – u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor, kulturni program – pozorišnu predstavu, kao i muzički program.

2013. "Unapređenje edukativno-turističkih sadržaja u SRP Gornje Podunavlje" projekat koji je podrazumevao nabavku opreme za unapređenje turističke ponude – dvogledi za posmatranje ptica, sigurnosni prsluci za vožnju čamcima, izrada sajta Monoštora, kao i unapređenje edukativno-turističkih sadržaja u SRP Gornje Podunavlje i revitalizaciju mola u vikend naselju „Štale“

2013. „MAŠTA BAŠTA“ – projekat koji je podrazumevao radionice i edukacije na temu organske poljoprivredne proizvodnje, organizovanje Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda, pripremu promo torbi Monoštora...

2013. „Popularizacija poljoprivredne proizvodnje i zanatstva među mladima“ – radionice i prezentacije sa mladima, sa ciljem njihovog upoznavanja i angažovanja na očuvanju tradicionalnih zanata, angažovanja u oblasti poljoprivrede, izložbe fotografija, Manifestacija „Božićni sajam“... 

2014. "Vešte ruke i ručice" - projekat popularizacije tradicionalnih zanata među decom i mladima 

2014 i 2015 - Volonterski radni kampovi „Otvorena kapija Gornjeg Podunavlja“ u partnerstvu sa Mesnom zajednicom, JP Vojvodinašume“, Volonterskim centrom Vojvodine. Volonteri iz zemlje i inostranstva dve sedmice su bili angažovani na uređivanju sela i rezervata kroz aktivnosti obeležavanja šetnih staza, sakupljanja smeća, izrade kanti za smeće, oslikavanja murala u centru sela, oslikavanja promo torbi Monoštora, pomoći oko organizacije Bodrog festa i Regeneracije Dunava...

2015. "Upoznavanje Evropskog Amazona" - promocija biciklizma, nabavka biciklova za unapređenje turističke ponude sela, šatora i organzovanje biciklističkog kampa za mlade. 

2015. "Vredne pčelice" - projekat unapređenja edukativnih sadržaja kroz uređenje prostora za održavanje radionica i edukacija o pčelarstvu, namenjenih deci i odraslima, u partnerstvu sa OŠ "22. oktobar" Bački Monoštor.

2015. organizovanje nove manifestacije za Monoštor - SFRJ rakijada (Sto fela rakije Jugoslavije), sa kulturno-umetničkim sadržajima.

2016. projekat , "Rekreakcija u Gornjem Podunavlju" tokom kojeg je obogaćena turistička infrastruktura - ponuda Bačkog Monoštora za aktivno provođenje slobodnog vremena - nabavka biciklova i sigurnosnih prsluka.

2016. projekat  "Moje selo na sedam Dunava" tokom koga su realizovane aktivnosti u saradnji sa KSR "Šaran" Bački Monoštor i OŠ "22. oktobar" koje su podrazumevale radionice i izlete sa decom povodom značajnih ekoloških datuma, kao i akciju "Štapom protiv miša", gde su deca edukovana o rekreativnom ribolovu, sa ciljem što boljeg upoznavanja njihovog okruženja.

2017. projekat "Ko poštuje cvet, poštovaće i svet", u saradnji sa PD "Pčela" i KSR "Šaran", tokom koga je realizovana pčelarska sekcija i radionice u prirodi, sa nabavkom opreme za male pčelare.

2017. projekat "Hajde se pokaži na plaži", kroz koji je urađena prva faza uređenja plaže u Bačkom Monoštoru, u saradnji sa Mesnom zajednicom, VIP Group, RTV Vojvodinom i Gradom Somborom, kroz LAP za mlade. 

2017. organizacija Foto safarija u Gornjem Podunavlju i Bačkom Monoštoru, uz učešće fotografa Foto asocijalice Vojvodine. Izložba nastalih fotografija otvorena je na Bodrog festu.  

2017. godine, proglašen je UNESCO Rezervat Biosfere "Bačko Podunavlje", kao značajno prirodno dobro koje obuhvata i SRP "Gornje Podunavlje" i Bački Monoštor, a aktivnosti udruženja bile su od velikog značaja za samu ocenu područja.

2017. godine, na "Volonterski dan u Gornjem Podunavlju", udruženje je zajedno sa predstavnicima ostalih organizacija iz Monoštora, učestvovalo u akciji uređenja slatina u SRP "Gornje Podunavlje", a organizator akcije je bilo JP Vojvodinašume.

Od 2007. godine udruženje redovno nastupa na sajmovima turizma u Novom Sadu, Beogradu, a kasnije i u Budimpešti, Celju i Gornjoj Radgoni, a 2011. predstavili smo se i na WTM sajmu turizma u Londonu. 

2017. udruženje je postalo deo Ženske ruralne mreže Vojvodine i Lokalne akcione grupe "Panonski fijaker".  

Tokom rada, udruženje je ostvarilo značajnu saradnju sa srodnim organizacijama, institucijama, ustanovama, medijima iz zemlje i inostranstva.

Recent Videos

653 views - 0 comments
1084 views - 0 comments
1410 views - 0 comments
1059 views - 0 comments

Upcoming Events

No upcoming events