Udruženje građana za unapređenje i razvoj eko-ruralnog turizma  "Podunav" Bački Monoštor 


UG Podunav je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, čiji glavni cilj je promocija i očuvanje prirodnih lepota i kulturnog nasleđa Bačkog Monoštora i okoline.

 
Udruženje broji dvadesetak članova i desetak volontera, različitih profesija i delokruga rada, gde svako ima ulogu u postizanju ciljeva organizacije. "Podunav" je osnovan u julu 2007. Članovi su angažovani u oblasti unapređenja stanja životne sredine, održivog razvoja eko-ruralnog turizma, organizovanja aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih područja, javnog zalaganja za promenu  navika u pogledu korišćenja i čuvanja prirodnih resursa i u pogledu postupanja sa otpadnim materijalima, promocije održivih izvora energije, edukacije građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine i tradicije, promocije i očuvanja kulturnog nasleđa, stvaralaštva žena, nacionalnih manjina, obogaćivanja sadržaja za mlade kroz njihovo angažovanje u navedenim oblastima i organizovanje manifestacija koje promovišu Bački Monoštor. 

Podunav ima vodeću ulogu u promociji turističke ponude sela i receptivi gostiju koji posećuju Monoštor. Do sada je realizovalo brojne projekte i aktivnosti, koje su rezultirale i značajnim priznanjima od strane organa i organizacija u našoj zemlji i inostranstvu.

2011. godine, angažovanjem udruženja, Bački Monoštor je dobio priznanje od strane Pokrajinskih sekretarijata i Turističkog podunavskog klastera "Istar 21", kao jedno od 10 najspremnijih vojvođanskih sela za turističku promociju, kroz projekat "Bogatstvo različitosti". 

 

2013. godine, projekat udruženja pod nazivom: "Bački Monoštor - Kapija Gornjeg Podunavlja", kao predstavnik cele Srbije, dobio je od strane Saveta Evrope - Evropske komisije za predeo (European Landscape Award Comitee) posebno priznanje za doprinos evropskim idejama i širenje demokratske misli. 

2014. godine, Gornje Podunavlje je primilo Evropsku povelju za održivi turizam od strane Europark federacije, najznačajnije organizacije za zaštićena područja u Evropi. U celoj Srbiji, ovaj sertifikat ima još samo NP Fruška gora. Ovaj sertifikat potvrđuje da je Gornje Podunavlje značajno dobro očuvane prirode, u kome postoji dobra povezanost prirode i ljudi koji žive i deluju u sklopu i okolini rezervata. Veliki doprinost dobijanju ove povelje dalo je UG Podunav, angažovanjem u oblasti eko-ruralnog turizma. Udruženje je i član Foruma zainteresovanih strana za Gornje Podunavlje, formiranog radi kvalitetnog upravljanja i sprovođenja strategije.

Do sada realizovani projekti:

2008. Zaštita životne sredine kroz održivi razvoj eko-ruralnog turizma - glavni cilj je bio podizanje svesti lokalnog stanovništva o značaju zaštite životne sredine i razvoj ruralnog turizma kroz edukacije i manifestacije, snimljen je dokumentarno-turistićki film o Bačkom Monoštoru - Baćki Monoštor - kapija Gornjeg Podunavlja.

2008. projekat Ekološke edukacije i izgradnja Eko-rekreativnog centra sa ciljem zaštite prirode i razvoja eko-ruralnog turizma kroz edukacije i radionice. Pored edukativnog dela projekta, volonterskim angažovanjem članova i prijatelja udruženja, izgrađen je Eko-rekreativni centar kao učionica u prirodi, sa dečijim igralištem, prostorom za kampovanje, mini amfiteatrom, poligonom za igru "Čoveče ne ljuti se"...

Od 2008., organizovanje tradicionalne manifestacije "Ko poštuje cvet, poštovaće i svet" ekološka radionica sa decom povodom Dana zaštite životne sredine.

Organizovanje ekološko - muzičkog festivala Regeneracija Dunava, povodom Dana Dunava, od 2008. Festival koji promoviše zaštitu životne sredine kroz edukativne i umetničke sadržaje za mlade i decu, a odvija se na prostoru Eko-rekreativnog centra. 

Učešće u organizaciji etno festivala Bodrog fest koji promoviše prirodu, tradiciju, ručne radove i stare zanate ovog kraja, kroz zabavne i edukativne sadržaje za sve uzraste i interesovanja. Festival se održava od 2005. godine, a udruženje je u organizacionom odboru od 2007. godine. Udruženje je u početku bilo organizator dela Bodrog festa koji se tiče mladih Bodrog by night, kao i dela festivala za decu, dok su neki od članova angažovani na koordinaciji celokupne logistike festivala.

2009. Projekat Naš UNESCO rezervat biosfere uključivao je promociju UNESCO rezervata biosfere kao celine zaštićenih područja u Srbiji i inostranstvu, kao i prekograničnu saradnju sa Hrvatskom.

2010,  udruženje je bilo domaćin godišnjem sastanku tima WWF Dunavsko-Karpatskog programa, kada je ugostilo prirodnjake iz 7 država.

Udruženje je predstavljalo kulturno nasleđe i prirodna bogatstva Monoštora na Donaufestu u Orth an der Donau (Austrija), kroz projekat Danubeparks u kome učestvuje pet podunavskih zemalja.

2011.  projekat Očuvanje tradicije monoštorskih Šokaca tokom koga je snimljen dokumentarno-edukativni film o Monoštoru, nošnji i tradiciji sela.

2012. projekat Žene - glavne nositeljke unapređenja i razvoja eko-ruralnog turizma, koji je u velikoj meri doprineo angažovanju žena u turizmu, kao i u poboljšanju turističke ponude sela.

2012. projekat Stari zanati - nove šanse sa ciljem promovisanja i očuvanja starih zanata u Monoštoru.

Od 2012. udruženje je uz UG NADE, organizator Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda - Agro fair, koji pored promocije domaćih proizvoda i poljoprivrede kao bazične delatnosti, podrazumeva i eduaktivne programe u saradnji sa Poljoprivrednom stručnom službom Sombor, kulturni program - pozorišnu predstavu, kao i muzički program.

2013. Unapređenje edukativno-turističkih sadržaja u SRP Gornje Podunavlje" projekat koji je podrazumevao nabavku opreme za unapređenje turističke ponude - dvogledi za posmatranje ptica, sigurnosni prsluci za vožnju čamcima, šatori, izrada sajta Monoštora, kao i unapređenje edukativno-turističkih sadržaja u SRP Gornje Podunavlje i revitalizaciju mola u vikend naselju Štale.

2013. MAŠTA BAŠTA projekat koji je podrazumevao radionice i edukacije na temu organske poljoprivredne proizvodnje, organizovanje Sajma torti, kolača i poljoprivrednih proizvoda, pripremu promo torbi Monoštora...

2013. Popularizacija poljoprivredne proizvodnje i zanatstva među mladima radionice i prezentacije sa mladima, sa ciljem njihovog upoznavanja i angažovanja na očuvanju tradicionalnih zanata, angažovanja u oblasti poljoprivrede, izložbe fotografija, Manifestacija Božićni sajam... 

2014. Vešte ruke i ručice - projekat popularizacije tradicionalnih zanata među decom i mladima 

2014 i 2015 - Volonterski radni kampovi - Otvorena kapija Gornjeg Podunavlja u partnerstvu sa Mesnom zajednicom, JP Vojvodinašume, Volonterskim centrom Vojvodine. Volonteri iz zemlje i inostranstva dve sedmice su bili angažovani na uređivanju sela i rezervata kroz aktivnosti obeležavanja šetnih staza, sakupljanja smeća, izrade kanti za smeće, oslikavanja murala u centru sela, oslikavanja promo torbi Monoštora, pomoći oko organizacije Bodrog festa i Regeneracije Dunava...

2015. Upoznavanje Evropskog Amazona - promocija biciklizma, nabavka biciklova za unapređenje turističke ponude sela, šatora i organizovanje biciklistikog kampa za mlade. 

2015. Vredne pčelice - projekat unapređenja edukativnih sadržaja kroz uređenje prostora za održavanje radionica i edukacija o pćelarstvu, namenjenih deci i odraslima, u partnerstvu sa OŠ "22. oktobar" Bački Monoštor. Iste godine, formirana je Dečja pčelarska sekcija u Bačkom Monoštoru, pri PD "Pčela" i OŠ "22. oktobar" uz podršku udruženja.

2015. organizovanje nove manifestacije za Monoštor - SFRJ rakijada (Sto fela rakije Jugoslavije), sa pratećim kulturno-umetničkim sadržajima.

2016. projekat , "Rekrea(k)cija u Gornjem Podunavlju" tokom kojeg je obogaćena turistička infrastruktura - ponuda Bačkog Monoštora za aktivno provođenje slobodnog vremena - nabavka biciklova i sigurnosnih prsluka.

2016. projekat  "Moje selo na sedam Dunava" tokom koga su realizovane aktivnosti u saradnji sa KSR "Šaran" Bački Monoštor i OŠ "22. oktobar" koje su podrazumevale radionice i izlete sa decom povodom značajnih ekoloških datuma, kao i akciju "Štapom protiv miša", gde su deca edukovana o rekreativnom ribolovu, sa ciljem što boljeg upoznavanja njihovog okruženja.

2017. projekat "Ko poštuje cvet, poštovaće i svet", u saradnji sa PD "Pčela" i KSR "Šaran", tokom koga je realizovana pčelarska sekcija i radionice u prirodi, sa nabavkom opreme za male pčelare.

2017. projekat "Hajde se pokaži na plaži", kroz koji je urađena prva faza uređenja plaže u Bačkom Monoštoru, u saradnji sa Mesnom zajednicom, VIP Group, RTV Vojvodinom i Gradom Somborom, kroz LAP za mlade. 

2017. organizacija I Foto safarija u Gornjem Podunavlju i Baćkom Monoštoru, uz ućešće fotografa Foto asocijalice Vojvodine. Izložba nastalih fotografija otvorena je na Bodrog festu.  

2017. godine, proglašen je UNESCO Rezervat Biosfere "Bačko Podunavlje", kao značajno prirodno dobro koje obuhvata i SRP "Gornje Podunavlje" i Bački Monoštor, a aktivnosti udruženja bile su od velikog značaja za samu ocenu područja.

2017. godine, na "Volonterski dan u Gornjem Podunavlju", udruženje je zajedno sa predstavnicima ostalih organizacija iz Monoštora, učestvovalo u akciji uređenja slatina u SRP "Gornje Podunavlje", a organizator akcije je bilo JP Vojvodinašume.

2018. udruženje je predstavljalo Bački Monoštor u Srpskom kulturnom centru u Budimpešti, u saradnji sa Alphatravel SEE, kroz prezentacije i radionice.

2018. u saradnji sa BeFem i Heinrich Boll fondacijom, u Bačkom Monoštoru su organizovani Letnji feministički susreti mladih seoskih žena

2018. nastavljena saradnja sa Heinrich Boll fondacijom, kroz promotivne aktivnosti vezane za turisti?ki ponudu Ba?kog Mono?tora, izradu nove turisti?ke bro?ure, promociju Mono?tora u Beogradu, organizaciju medijske radionice za aktivistkinje.

2018. organizacija izložbi slika i fotografija u Bačkom Monoštoru, čiji su autori: Foto asocijacija Vojvodine, Foto kino klub Rada Krstić Sombor, Petar Zambo, Kristijan Kiss...

2018. učešće u ekološkim akcijama u saradnji sa Mesnom zajednicom, KSR "Šaran", PD "Pčela", UG "Bodrog".

2018. organizacija II Foto safarija, uz učešće fotografa članova Foto asocijacije Vojvodine i Foto kino kluba Rada Krstić Sombor.

2018. izložba fotografija sa II Foto safarija u Arhivu Vojvodine u Novom Sadu.

2019. četiri člana udruženja prošla su obuku i dobila status Dunavskog vodiča.

2019. III Foto safari Bački Monoštor

2019. realizacija projekta "Možemo to zajedno", uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac i Fondacija za otvoreno društvo, u saradnji sa Kriket klubom "Bodrog Deers", tokom koga je u saradnji sa migrantima iz Prihvatnog centra Sombor zajedničkim snagama realizovano 20 različitih aktivnosti na temu interkulturalne razmene, unapređenja turistićke infrastrukture u Bačkom Monoštoru i sportskih aktivnosti.

2019. organizacija proslave Dana Evropskog Amazona u Bačkom Monoštoru, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode i WWF - Svetskom organizacijom za prirodu, sa ekološkim, rekreativnim i umetničkim sadržajima.

2019. predstavljanje Bačkog Monoštora studentima Faktulteta organizacionih nauka u Beogradu, u saradnji sa Impact Hub-om, sa ciljem kreiranja novih biznisa u Rezervatu biosfere

2019. organizovanje Medijskog putovanja u Bački Monoštor i Gornje Podunavlje, u saradnji sa WWF - svetskom organizacijom za prirodu i Gradom Somborom.

2019. organizovanje izložbi slika i fotografija čiji su autori: Foto asocijacija Vojvodine, Foto kino klub Rada Krstić Sombor, Mina Ševo, Milica Tepavac, Marko Nađ, Ante Hećimović.

2019. udruženje učestvuje u projektu BSC informativnog centra za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju, pod nazivom "Jaka žena, snažno selo".

2019. na konkursu Serbian Adventures platforme za izlete u Srbiji, za 5 idealinih dana za odmor u Srbiji, program UG "Podunav" pod nazivom "Aktivni odmor u Evropskom Amazonu: vodom, šumom i kaldrmom" proglašen je za najbolji program koji uključuje prirodu i kulturno nasleđe.

2019. projekat "Zelena učionica" koji uključuje edukativne, ekološke i rekreativne aktivnosti za decu, na temu očuvanja prirode, upoznavanje biološke raznolikosti našeg okruženja, očuvanja životne sredine.

2020. početak realizacije dvogodišnjeg projekta Danube Guides Action u saradnji sa Donau office Ulm i partnerima iz Slovenije, Rumunije i Bugarske, sa ciljem unapređenja mreže i povećanja vidljivosti Dunavskih vodiča.

2020. projekat Prirodoljupci sa aktivnostima i ekoliškim sadržajima za decu, u sklopu koga je ostvarena saradnja sa Umetničkim studijem Sombor. Članovi US oslikali su košnice za potrebe daljeg rada Dečje pčelarske sekcije, a u saradnji sa KSR Šaran realizovana je još jedna školica sportskog ribolova za decu.

2020. obeležavanje Međunarodnog dana joge kroz otvoreni čas joge u Etno kući Mali Bodrog, saradnjom sa Joga centrom Sombor i Indijskom ambasadom.

2020. u saradnji sa Mesnom zajednicom Bački Monoštor pripremljena je izložba o celokupnom istorijatu Bačkog Monoštora, pod nazivom Osmi vik Monoštora. Takođe, revitalizovana je turistička signalizacija u selu i postavljene table na najznačajnijim ustanovama i objektima u selu.

2020. IV Foto safari Bački Monoštor  

2020. Bački Monoštor je posetio knez Albert od Monaka, udruženje je učestvovalo u pripremama i logistici ove posete.

2021. projekat Moja zajednica, zelena zajednica u sklopu programa Zeleni inkubator Beogradske otvorene škole, saradnjom sa UG Bodrog i Mesnom zajednicom, sa ciljem unapređenja stanja životne sredine i aktivnostima na unapređenju seoske infrastrukture za reciklažu i primarnu separaciju otpada.

2021. obeležavanje Međunarodnog dana joge kroz otvoreni čas joge u Eko centru Bački Monoštor, saradnjom sa Joga centrom Sombor i Indijskom ambasadom.

2021. projekat Integracija lokalne zajednice u proces upravljanja zaštićenim područjima na primeru SRP "Gornje Podunavlje" u saradnji sa JP Vojvodinašume i HKPD Silvije Strahimir Kranjčević Bački Breg. U Bačkom Monoštoru su realizovane aktivnosti proslave rođendana SRP Gornje Podunavlje šetnjom šetnom stazom Štrbac i koncertom u šumi, biciklistički dan i joga u šumi...

2021. projekat Naše mustre, u sklopu koga su pokrenute radionice na kojima žene izrađuju nove odevne predmete i kombinuju tradicionalne materijale i ručne radove sa modernim materijalima.

2021. u sklopu festivala Regeneracija Dunava održana je berza vinila i berza stripova.

2021. u saradnji sa WWF Svetskom organizacijom za prirodu organizovana je Priredba u prirodi, kao svojevrsna proslava proglašenja UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav.

Od 2007. godine udruženje redovno nastupa na sajmovima turizma u Novom Sadu, Beogradu, a kasnije i u Budimpešti, Celju i Gornjoj Radgoni, a 2011. predstavili smo se i na WTM sajmu turizma u Londonu. 

2017. udruženje je postalo deo Ženske ruralne mreže Vojvodine i Lokalne akcione grupe "Panonski fijaker".  

Tokom rada, udruženje je ostvarilo značajnu saradnju sa srodnim organizacijama, institucijama, ustanovama, medijima iz zemlje i inostranstva. Snimljeni su brojni dokumentarni filmovi o udruženju i Bačkom Monoštoru, emisije, video i radio prilozi, brojni tekstovi u novinama, časopisima, web portalima...

Nove fotografije

Recent Videos

470 views - 0 comments

Upcoming Events

Thursday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Saturday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Sunday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM
Monday, Jun 29 at 11:00 AM - 12:00 PM